Predmet: U106 Informatika javne uprave sa statistikom

Autor: Puvača Milan - 28.05.2021.

Poštovani studenti,

nastavno na odluku Uprave Veleučilišta o odvijanju nastave uživo, molim provjeru rasporeda za predstojeći termin susreta na kolegiju Informatika javne uprave sa statistikom.

Obzirom na zauzetost informatičkog kabineta, termin predavanja / kolokvija je prebačen na petak (04.06.2021.) u 11h.