Predmet: U106 Informatika javne uprave sa statistikom

Autor: Puvača Milan - 13.04.2021.

Cijenjene studentice i studenti,

današnje predavanje biti će održano putem MS Teams sučelja.

Svi materijali dostupni su u Merlin sustavu.

Do skorog slušanja,
dr.sc. Milan Puvača