Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Poslovna etika i uspješnost poslovanja
 3. Sustav poslovanja kroz implementaciju poslovne etike
 4. Ekološka etika i slučajevi ekoloških katastrofa
 5. Razvitak koncepta društveno odgovornog poslovanja
 6. Temeljna pitanja etičkog kodeksa u poslovnoj etici
 7. Održivost i etika
 8. Vrline u poslovnoj etici
 9. Načela u poslovnoj etici
 10. Poslovanje i ljudska prava
 11. Bonton u poslovnoj etici
 12. Načela i sadržaj etičkog kodeksa u jedinicama područne i lokalne samouprave

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Borna Bebek i Antun Kolumbić, Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000., str.21-99., 181-302.
 2. Silvija Vig, Poslovna etika, Codupo, Zagreb, 2019., str. 218-248.
 3. Poslovna etika, korporacijska i društvena odgovornost i održivost (ur. B.Jalšenjak i K.Krkač), Mate, Zagreb, 2016., str. 169-296.

Izborna literatura:

 1. Stjepan Baloban, Etičnost i socijalnost na kušnji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi predmeta je usmjereno su na poslovanje velikih korporacija, malih i srednjih poduzeća, a to u svezi primjene etičkih standarda na svim razinama poslovanja. Studenti će biti poučeni o dobrim i lošim praksama poslovodnih i upravljačkih struktura, ali i o drugim dionicama unutar gospodarskih subjekata. Naglasak u nastavi bit će na analizi elemenata društveno odgovornog poslovanja, socijalne solidarnosti, poštivanju ljudskih prava, kao i ekološke etike i bontona, te načela i vrlina u poslovnoj etici.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.