Sadržaj kolegija:

1. Društvo i kultura kao socijalizacijski okvir moralnog djelovanja. Od etike (antropocentrizam) k bioetici (ekocentrizam): održivi razvoj kao nova koncepcija gospodarenja i promicanje općeg dobra. 2. Etika i moral u funkciji regulacije odnosa u društvu – pitanje pravednosti. Društvene institucije i etičke norme, zakoni i pravo kao institucionalno nametnute obveze u etici poslovnog ponašanja. Civilno društvo i socijalno partnerstvo. 3. Socijalna država i ljudska prava – samoodređenje, sloboda, vlasništvo, život. 4. Vrijednost rada i poduzetništvo – povjerenje i nepovjerenje kao temelj socijalnog kapitala. 5. Etika odgovornosti. Etička dimenzija odgovornosti u odnosu poslodavac – posloprimac, poštivanje ugovora. 6. Poslovna etika – pojam i određenje. Vrline i načela u poslovnoj etici. 7. Poduzetnička etika – prema gospodarskom poretku, prema duhovno ideologijskom temelju, prema političkom poretku. Etička strana uspješnosti poduzeća: utilitarna, moralna i načela pravednosti. 8. Etika u marketingu i društvena odgovornost.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Borna Bebek i Antun Kolumbić: Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000.
2.Tibor Karpati: Etika u gospodarstvu, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.

Izborna literatura:
1.Borna Jalšenjak i Kristijan Krkač (ur.) Poslovna etika, korporacijska društvena odgovornost i održivost, Mate, Zagreb, 2016.
2.Stjepan Baloban: Etičnost i socijalnost na kušnji, Krščanska sadašnjost, Zagreb, 1997.
3.Michael Novak: Duh demokratskog kapitalizma, Globus nakladni zavod i Školska knjiga, Zagreb, 1993.

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta upoznati studente s etičkim pitanjima suvremenog društva, osobito njihove aplikacije u svijet poslovnih odnosa. Bitno je naglašavanje važnosti etike, kako u povijesnom razvoju kapitalizma, tako i u suvremenom globalnom kapitalizmu, kojemu je jedno od važnih uporišta u jačanju socijalnog kapitala, kako u nacionalnim, tako i u globalnom gospodarstvu. Osim toga, kolegij želi razviti kod studenta kritičko razmišljanja o današnjim kretanjima u gospodarstvu te oblikovati etičke stavove na području trgovine.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: