Predmet: T105 Poslovna etika

Autor: Igor B. - 05.11.2021.

ZA IZVANREDNE STUDENTE:

Nastava iz kolegija Poslovna Etika za izvanredne studente će se provoditi na način da jedan tjedan A  grupa (Od slova A do slova L)  ima predavanja u prostoru Veleučiliša, a B grupa (Od slova M do slova Ž) online, sljedeći tjedan grupa B ima nastavu uživo, a grupa A online. Ovaj način izvođenja nastave započinje od 25.11.2021.

Poveznica na MS Teams

ZA REDOVITE STUDENTE:

Nastava iz kolegija Poslovna Etika za redovite studente održavati će se uživo prema rasporedu. Studenti koji su oboljeli od Covida-19 ili su u izolaciji mogu nastavu pratiti online putem poveznice: Poveznica na MS Teams 

(U slučaju ovog izostanka studenti su dužni donijeti/priložiti odgovarajuću potvrdu.)