Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje: biomedicinski aspekti sudjelovanja u tjelesnoj aktivnosti
 2. Korisni učinci redovite tjelesne aktivnosti i štetni učinci tjelesne neaktivnosti
 3. Društveni i javnozdravstveni značaj tjelesne aktivnosti i neaktivnosti
 4. Uloga fizioterapeuta u interdisciplinarnom timu unutar područja sportske i rekreacijske medicine
 5. Prevencija sportskih ozljeda i oštećenja te pretreniranosti
 6. Liječenje i rehabilitacija sportskih ozljeda i oštećenja
 7. Sportska i zdravstvena testiranja sportaša i rekreativaca te dopinška kontrola
 8. Prva pomoć u sportu i prevencija incidenata,
 9. Smjernice za tjelesnu aktivnost odraslih osoba
 10. Smjernice za tjelesnu aktivnost kod djece i mladih
 11. Smjernice za tjelesnu aktivnost kod specijalnih populacija
 12. Dizajniranje i evaluacija programa tjelesne aktivnosti za različite grupe korisnika

Popis literature:

Obavezna:

 1. Heimer, S. (2018.). Zdravstvena kineziologija. Zagreb: Medicinska naklada
 2. Pećina, M. i sur. (2019). Sportska medicina. Zagreb: Medicinska naklada
 3. Uremović, M., Davila, S. (2018.). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.
 4. Stjepan Heimer, Rudi Čajevac i suradnici. Medicina sporta. 2006.

Dopunska:

 1. Riebe, D., Ehrman, J. K., Ligouri, G., Magal, M. American College of Sports medicine (2017.). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 10th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.
 2. Madden, C. C., Putukian, M., McCarty, E. C., Young, C. G. (2018). Netter’s Sports Medicine. 2nd Edition. Philadelphia: Elsevier.
 3. Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., PcCrorry, P., Bahr, R., Khan, K. (2016.). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine: Injuries, Volume 1, 5th Edition. Sydney: McGraw-Hill Education (Australia)
 4. Joyce, D., Lewindon, D. (2016.). Sports Injury Prevention and Rehabilitation. London: Routledge

Ciljevi kolegija:

Opći cilj predmeta je upoznavanje studenata s naprednim znanjima o biomedicinskim aspektima sudjelovanja u tjelesnoj aktivnosti, korisnim učincima redovite tjelesne aktivnosti kao i o štetnim učincima tjelesne neaktivnosti kod različitih populacija.

Polaganje ispita:

Student je tijekom semestra obvezan napisati i izložiti seminarski rad na zadanu temu što donosi 37,5% završne ocjene. Pismeni ispit donosi 25% udjela u završnoj ocjeni, a moguće ga je polagati nakon uspješno izloženog i ocijenjenog seminarskog rada. Usmeni ispit donosi 12,5% udjela u završnoj ocjeni, a moguće mu je pristupiti nakon uspješno položenog pismenog ispita. Ocjena usmenog ispita ovisit će i o aktivnom sudjelovanju studenata na nastavi.