Sadržaj kolegija:

Koordinacija i suradnja sportskog liječnika i fizioterapeuta. Mjere prevencije i tretmana sportskih ozljeda. Endogeni i egzogeni faktori sportskih ozljeda, Pretreniranost, Sportsko – medicinska testiranja i preventivni pregledi, Rehabilitacija u sportskoj medicini, Sportsko- medicinska stanja posebnih skupina, Sportska higijena i ekologija, Doping u sportu i principi doping-kontrole, RICE protokol u tretmanu sportskih ozljeda, Prva pomoć i ABCDE pristup ozlijeđenim sportašima, Osnove bandažiranja u sportu i vježbanju, TA i zdravlje – povijesni osvrt, TA u zaštiti i unaprjeđenju zdravlja; Aktivnost, fitnes i zdravstvena korist, Društveni i zdravstveni značaj TA djece i mladih; TA i dijagnostika zdravlja, ZUTA i edukacija zdravstvenih kadrova, Propisivanje vježbanja za zdravlje i sposobnost; Sportsko-rekreacijske aktivnosti posebnih populacijskih skupina, Kriteriji i kontrola kvalitete u ZUTA programima; Fiziološki i javno-zdravstveni aspekti TA u starijoj dobi; Mjesto i uloga zdravstvenih radnika u promicanju TA, zašto biti aktivan?; Tjelesna aktivnost i zdravlje u 50 točaka, Izvori informiranja u sportsko-medicinskom području.

Popis literature:

Obavezna:

1.Heimer, S. (2018.). Zdravstvena kineziologija. Zagreb: Medicinska naklada

2.Heimer, S., Čajavec, R. (2006.). Medicina športa. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Dopunska:

1.Riebe, D., Ehrman, J. K., Ligouri, G., Magal, M. American College of Sports medicine (2017.). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 10th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.

2.Madden, C. C., Putukian, M., McCarty, E. C., Young, C. G. (2018). Netter’s Sports Medicine. 2nd Edition. Philadelphia: Elsevier.

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi kolegija

Opći cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja o biomedicinskim aspektima sudjelovanja u tjelesnoj aktivnosti kao i o štetnim učincima tjelesne neaktivnosti. Također, cilj je i steći osnovna znanja i vještine o mjerama prevencije i tretmana sportskih ozljeda te o prvoj pomoći kod sportskih ozljeda. Cilj kolegija je i spoznati društveni i zdravstveni značaj tjelesne aktivnosti u zaštiti i unaprjeđenju zdravlja, kao i u prevenciji bolesti.

Specifični ciljevi kolegija

Specifični cilj kolegija je osposobiti studente za kvalitetnu dvosmjernu suradnju s liječnicima sportske medicine. Nadalje, specifični ciljevi obuhvaćaju razumijevanje povezanosti tjelesne neaktivnosti i rizika od kroničnih nezaraznih bolesti, osnove prehrane i zlouporabe dopinga, karakterističnih sportskih ozljeda i promidžbu tjelesne aktivnosti u svrhu promocije zdravlja, prevencije bolesti i oštećenja te rehabilitacije. Stečena znanja omogućavaju razumijevanje i praktičnu aplikaciju medicinskih aspekata vježbanja u cilju programiranja trenažnih opterećenja i redukcije ozljeda i pretreniranosti.

Polaganje ispita:

Student je tijekom semestra obvezan napisati i izložiti seminarski rad na zadanu temu što donosi 37,5% završne ocjene. Pismeni ispit donosi 25% udjela u završnoj ocjeni, a moguće ga je polagati nakon uspješno izloženog i ocijenjenog seminarskog rada. Usmeni ispit donosi 12,5% udjela u završnoj ocjeni, a moguće mu je pristupiti nakon uspješno položenog pismenog ispita. Ocjena usmenog ispita ovisit će i o aktivnom sudjelovanju studenata na nastavi.

Nositelj kolegija:

Tole Nikica, dr. med., pred.

Izvođač kolegija:

Tole Nikica, dr. med., pred.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: