Predmet: 238619 Sportska i rekreacijska medicina

Autor: Šklempe Kokić Iva - 14.02.2021.

Ispitni rok 15.02.2021. održat će se online, na Merlinu u 14h. Svi studenti moraju biti upisani u e-kolegij Sportska i rekreacijska medicina da bi mogli pristupiti ispitu. Sve upute nalaze se na stranici e-kolegija.