Sadržaj kolegija:

 1. Osnove zdravstvene njege i proces zdravstvene njege – organizacija i principi rada
 2. Povijest medicine i sestrinstva
 3. Prijam, premještanje i otpust bolesnika
 4. Osnovne ljudske potrebe
 5. Opći postupci sprječavanja infekcije
 6. Vitalni znakovi
 7. Tjelesne izlučine
 8. Primjena lijekova
 9. Sestrinska skrb za održanje integriteta kože
 10. Sestrinska skrb za pacijenta s kognitivno perceptivnim teškoćama
 11. Sestrinska skrb za starije osobe
 12. Sestrinska skrb za umiruće bolesnike
 13. Sestrinska dokumentacija
 14. Vodič za sestrinsku anamnezu

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Čukljek, S. (2002). Uvod u zdravstvenu njegu – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola u Zagrebu.

Dopunska literatura:

 1. Mojsović, Z. i sur. (2005). Sestrinstvo u zajednici. Zagreb: Zdravstveno veleučilište.
 2. Šepec, S. i sur. (2010). Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. Zagreb: HKMS.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim znanjima i vještinama iz područja zdravstvene njege.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.