Sadržaj kolegija:

– Osnove zdravstvene njege i proces zdravstvene njege – organizacija i principi rada

– Povijest medicine i sestrinstva

– Prijam, premještanje i otpust bolesnika

– Osnovne ljudske potrebe

– Opći postupci sprječavanja infekcija

– Vitalni znakovi

– Tjelesne izlučine

– Primjena lijekova

– Sestrinska skrb za održanje integriteta kože

– Sestrinska skrb za pacijenta s kognitivno perceptivnim teškoćama

– Sestrinska skrb za starije osobe

– Sestrinska skrb za umiruće bolesnike

– Sestrinska dokumentacija

– Vodič za sestrinsku anamnezu

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Čukljek, S.: Uvod u zdravstvenu njegu – nastavni tekstovi. Visoka zdravstvena škola u Zagrebu, 2002.
2.Kiseljak, V. Anestezija i reanimacija. Medicinska naklada, Zagreb,1996.
Dopunska literatura:
1.Mojsović, Z. i sur. Sestrinstvo u zajednici. Zdravstveno veleučilište. Zagreb, 2005.
2.Šepec, S. i sur. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. HKMS, 2010.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za rad i timsku suradnju u zdravstvenim ustanovama. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati organizaciju i principe rada u sestrinstvu; pratiti vitalne znakove, tjelesne izlučine  kod bolesnika; primijeniti postupke sprječavanja infekcija u svakodnevnom radu; razlikovati oblike, doze, pohranu i putove primjene lijeka; sudjelovati u timskom radu te prepoznati i primijeniti skrb za bolesnike prema dijagnozama; prepoznati značaj dokumentiranja provedenih postupaka  te snalaziti se s medicinskom dokumentacijom; teorijski pristup reanimacija.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

Babić Vesna, mag. med. techn., pred

Izvođač kolegija:

Babić Vesna, mag. med. techn., pred

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti