Predmet: F106 Osnove zdravstvene njege

Autor: Aleksijević Agneza - 10.10.2021.

Uvodno predavanje će održati doc.dr.sc.Agneza Aleksijević : 2 tjedan nastave od 11.10.- 16.10.2021.

Osnove zdravstvene njege  i proces zdravstvene skrbi – organizacija i principi;

Povijest medicine