Objavljeno: 02.07.2019.

Obveze studenata prije odlaska na mobilnost / nakon natječaja Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru za sudionike odobrenih mobilnosti

PRIPREMA ODLASKA NA MOBILNOST

Objavom konačnih rezultata, studenti odabrani za odlaznu mobilnost potvrđuju svoju odlazak putem maila VEVU Erasmus koordinatoru na temelju čega dobivaju upute za administrativnu pripremu odlaska.

  1. Nominacija studenata – vrši vevu koordinaotor čime potvrđuje odabir za odlazak studenta partnerskoj ustanovi  
  2. Registracija dolaska na ustanovu domaćina – vrše odlazni studenti prema uputama ustanova domaćina     

 

OLS – On -line linguistic supprt

Mrežna jezična potpora (OLS) osmišljena je kao pomoć sudionicima programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti kako bi unaprijedili poznavanje jezika na kojem će raditi, studirati ili volontirati u inozemstvu te tako stekli što bolje iskustvo.

OLS platforma koristi se za online jezičnu procjenu koja je obvezna za sve studente koji borave na mobilnosti minimalno 14 dana.

Osim procijene ova platforma služi i za besplatno učenje jezika.

Više na linku.

Ugovor o mobilnosti

Prije početka mobilnosti Veleučilište sklopa Ugovor o dodjeli bespovratne financijske potpore za Erasmus+ mobilnosti studij/stručnu praksu sa odlaznim studentima kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano uz primitak financijske potpore za sufinanciranje studijskog boravka/obavljanja stručne prakse na inozemnoj ustanovi. Ugovore potpisuju predstavnik Veleučilišta i korisnik potpore – odlazni student.

Predlošci ugovora o mobilnosti između sudionika i ustanove: projekti 2023

Model Ugovora za studij i stručnu praksu (KA131)

VEVU upute za OLA

___________________________________________________________________

Model Ugovora za studij i stručnu praksu (KA171): EN, HR

 

            Obvezna dokumentacija koja se prilaže ugovoru:

            Potvrda o rješavanju OLS  – trenutno nije obvezna – na upit

            Kopija potrebnog osiguranja sukladno ugovoru  – obvezna

            Kopija bankovnog računa na koji se vrši uplata predujma sudioniku mobilnosti -obvezna

            Kopija ID dokumenta i OIB broja – obvezna

            Izjava o green prijevozu –  opcionalna

___________________________________________________________________________________________        

OBVEZNO I IZBORNO OSIGURANJE

Student je dužan biti zdravstveno osiguran za vrijeme boravka u inozemstvu te je zadužen sam pribaviti potrebna osiguranja.

Uz obavezno zdravstveno osiguranje, moguća je obaveza i dodatnog osiguranja sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje vize.

Pri odlasku na mobilnost u svrhu stručne prakse uz zdravstveno osiguranje, obvezno je također osiguranje od odgovornosti i osiguranja od nezgode.

Preslika police osiguranja mora se priložiti Ugovoru između Veleučilišta i studenta sukladno Ugovoru za studij/stručnu praksu, Članak 5.

Ako imate uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu vašeg prebivališta može vam se na vaš zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom.

Republika Hrvatska ima potpisane bilateralne sporazume s određenim državama vezano uz prijenos zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u dotičnoj državi. Takav oblik osiguranja smatra se odgovarajućim ukoliko ga prihvati inozemna ustanova na kojoj će se ostvariti mobilnost. Prije odlaska u inozemstvo student se treba javiti svom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi provjerio postoji li bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i države koja će biti odredište za mobilnost. Ukoliko postoji, studentu će se izdati potvrda na temelju koje može ostvariti pravo na zdravstvene usluge u dotičnoj državi.

Studenti također mogu koristiti putnu policu osiguranja unutar koje je i zdravstveno osiguranje, a prilikom korištenja zdravstvene zaštite sami će snositi troškove odnosno refundirati ih sukladno polici koju su sklopili.

Dodatne informacije:

http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu/procedura-za-dobivanje-ehic-a/

 ___________________________________________________________________________________________________________________

REGULIRANJE BORAVKA (VIZE, PRIVREMENI BORAVAK)

Studenti koji sudjeluju u programu Erasmus+ ovisno o zemlji u koju idu, možda će morati dobiti vizu za boravak u inozemstvu u državi sudionici u programu ili partnerskoj državi u kojoj se provodi aktivnost.

Hrvatski državljani mogu boraviti dulje od tri mjeseca na području država članica EU bez vize u svrhu studiranja ili sudjelovanja u programima razmjene, ali sukladno unutarnjem zakonodavstvu imaju obvezu regulirati boravak po drugim osnovama preko nadležnih tijela država članica.

Preporuka je zatražiti vizu ranije jer postupak pribavljanja može trajati nekoliko tjedana.

Informacije o viznom režimu zemlje u kojoj se ostvaruje mobilnost

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/postupak-izdavanja-viza/pristojbe/

(Preporuka br. 2005/761/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna2005.)

Na Portalu EU-a za useljavanje nalaze se opće informacije o vizama i dozvolama boravka za kratkoročan i dugoročan boravak:

https://ec.europa.eu/immigration/

 

Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija:

http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/veleposlanstva-stranih-drzava-u-rh/ 

Korisna mrežna stranica: http://www.doyouneedvisa.com/

_____________________________________________________________________________________________________________________

 ORGANIZACIJA PUTOVANJA I SMJEŠTAJA

Studenti odabrani za Erasmus+ program mobilnosti dužni su sami organizirati prijevoz i smještaj u inozemstvu.

Također se sami raspituju i prijavljuju za mogućnost smještaja u kampusu-u ili domovima ustanova domaćina te prema uputama ustanova domaćina pristupiti prijavi za smještaj ukoliko se oduče za takav smještaj.

Potporu studenti mogu zatražiti od zadužene osobe na ustanovi domaćinu ili ESN mreži u RH ili zemlju domaćinu mobilnosti studenata.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULIRANJE STATUSA/UPISA TEKUĆE GODINE STUDIJA NA MATIČNOJ USTANOVI za vrijeme mobilnosti

Prije odlaska na mobilnosti student/ica VEVU je dužan/na javiti se u studentsku referadu i regulirati svoj status na matičnoj ustanovi, te predati x-ica zbog mirovanja prava vezanih za subvencioniranu prehranu za vrijeme mobilnosti. Mirovanje prava na subvencioniranu prehranu prestaje po povratku sa mobilnosti, na način da student/ica 1 kopiju ispunjenog obrasca Statement of Host Institution i uz predočenje indeksa (obrazac služi i za druge svrhe, objašnjeno kasnije u tekstu) odnese u matičnu referadu, te zatraži da mu se x-ica deblokira. Student/ica će moči koristiti pravo na prehranu od sljedećeg dana.

Ukoliko vaš boravak na mobilnosti obuhvaća prelazni period iz jedne akademske godine u drugu potrebno je ovlastiti osobu koja će umjesto vas regulirati vaš upis i tim produžiti vaš status studenta. Nakon reguliranja statusa u novoj akademskoj godini jedu potvrdu o statusu potrebo je dostaviti  VEVU Erasmus koordinatorici.