Objavljeno: 03.09.2023.

Kandidati za prijavu:

I. Dokumenti prije prijave na natječaj

Hodogam mobilnosti studenata

Interni obrasci za pripremu mobilnosti studenata i ECTS koordinatora:

SMS Mobility plan

SMT Mobility plan

BIP mobility plan

 

Obrasci  dokumenata  prije odlaska na mobilnosti:

Erasmus+ Studentska povelja 2021-2027.

Model Ugovora za studij i stručnu praksu (KA131)

___________________________________________________________________

Model Ugovora za studij i stručnu praksu (KA171): EN, HR

 

 

III. Dokumenti tijekom mobilnosti:
1. Mjesečni izvještaj o provedbi mobilnosti SMP   – prema uputi mentora/predbetnog nastavnika za dugoročne mobilnosti
2. Izmjene Sporazuma za studij – Table A2 i Table B2 Learning Agreement
3. Izmjene Sporazuma za praksu- Table A2 Learning Agreement

Potvrde ustanove primatelja o realiziranoj mobilnosti

Statement of the Host institution – SMS mobility

Statement of the Host institution- SMT mobility

Statement of the Host institution- BIP mobility

 

IV. Dokumenti nakon povratka s mobilnosti:
1. Zahtjev za priznavanje mobilnosti SMS (prema uputi kooridnatora)
2. Zahtjev za priznavanje mobilnosti SMP (prema uputi koordinatora)

 

Ostala dokumentacija prema potrebi:
1. Prigovor na odluku Povjerenstva
2. Izjava o odustajanju od mobilnosti

3. Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore za uključivost

Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore za uključivost – odlazni sudionici – KA171

4. Izjava za zeleno putovanje