Predmet: U301 Financiranje javnih potreba

Autor: Administrator - 17.11.2020.

Online predavanja predviđena za 19. i 20.11.2020. održati će se putem MS Teams-a.

Poveznica za pristup predavanju putem MS Teams-a biti će dostavljena studentima putem elektroničke pošte na domeni vevu.hr neposredno prije održavanja predavanja.