Predmet: U301 Financiranje javnih potreba

Autor: Administrator - 30.11.2020.

Za pristup ONLINE predavanjima potrebno je instalirati aplikaciju MS Teams, a ne pristupati putem preglednika.

 

Prijava na MS Teams vrši se s AAI e-identitetom.

 

Poveznica za pristup predavanjima putem MS Teams-a biti će dostavljena studentima putem elektroničke pošte na domeni vevu.hr neposredno prije održavanja svakog predavanja predviđenog kroz raspored nastave za izvanredne studente.