Predmet: U301 Financiranje javnih potreba

Autor: Administrator - 04.11.2020.

Za pristup ONLINE predavanju potrebno je instalirati aplikaciju MS Teams, a ne pristupati putem preglednika.

Prijava na MS Teams vrši se s AAI e-identitetom.

Poveznica za pristup predavanju putem MS Teams-a biti će dostavljena studentima putem elektroničke pošte na domeni vevu.hr neposredno prije održavanja predavanja