Objavljeno: 09.11.2021.

Uključivanje Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru u Erasmus+ program započelo je u prosincu 2013. Kada je Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru dodijeljena je Erasmus povelja za visoko obrazovanje (263513-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020.

Od tada u programu međunarodne mobilnosti za pojedince mogu  sudjelovati svi redovni i izvanredni studenti, kao i zaposleno nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem raspisanih natječaja.

  1. godine primanjem nove ECHE povelje Veleučilište je osiguralo nastavak sudjelovanja u programu Erasmus+, te tako omogućilo nastavak provedbe internacionalizacije obrazovanja na Veleučilištu u novom programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine.

 

2021 University of Applied Sciences „Lavoslav Ružička“ in Vukovar was awarded an NEW Erasmus Charter for Higher Education for period 2021-2027.

This gave our students and staff opportunity to participate in the European exchange and to experience the education and practical training at Universities and Institutions abroad and the continued internationalization of education.

 

Opći  dokumenti/General documents:

NEW ECHE CHART 2021-2027

Erasmus Policy Statement

 

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja unutar Erasmus+ programa

Regulations on international mobility of students, teaching and nonteaching staff under the Erasmus+ programme

 

Vodič programa Erasmus+ 

Erasmus+ Programme Guide

ECTS – user guide

ECTS – vodič

Smjernice razvoja internacionalizacije Veleučilišta za razdoblje 2020-2021

Komunikacijsko-diseminacijski paket internacionaliazcije VEVUa

Smjernice za provedbu internih natječaja KA1 mobilnosti 2021-2027

Interne procedure prijave projektnih prijedloga.

 

Aktualni projekti / Active projects

Projekti u tijeku/ Project in progress:

Projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000008131

Projekt 2022-1-HR01-KA131-HED-000063439

Projekt 2022-1-HR01-KA171-HED-000076870

Projekt 2023-1-HR01-KA171-HED-000132207

Projekt 2023-1-HR01-KA131-HED-000131512

 

Rezultati Erasmus+ projekata/ Erasmus+ Outcomes:

I. Provedeni projekti/ Implemented projects:

Projekt 2014-1-HR01-KA103-000318

Projekt 2015-1-HR01-KA103-012941

Projekt 2016-1-HR01-KA103-0121892

Projekt 2017-1-HR01-KA103-034996

Projekt 2017-1-HR01-KA107-035067  

Projekt 2018-1-HR01-KA103-047218

Projekt 2018-1-HR01-KA107-047219

Projekt 2019-1-HR01-KA103-060515

Projekt 2019-1- HR01-KA107-060536

Projekt 2020-1-HR01-KA103-077095

Projekt 2020-1-HR01-KA107-077461

VEVU as partner HEI:

Konzorcij  2018-1-HR01-KA108 – projekt 2018-1-HR01-KA103-047094

Konzorcij  2019-HR01-KA108 – projekt 2019-1-HR01-KA103-060512 –

Konzorcij  2020- HR01-KA108 – projekt 2020-1-HR01-KA103-077161

Projekt strateškog partnerstva – KA204 – Projekt STTeh

 

II. Međunarodni Erasmus+ sporazumi /

Sklopljeno 17 Inter-institucijskih sporazuma s programskim zemljama
Sklopljena 14 Inter-institucijska sporazuma s partnerskim zemljama

International Erasmus+ agreements

17 Inter-institutional Agreements with HEI from programme countries
14 Inter-institutional Agreements with HEI from partner countries

 

III. Realizirane mobilnosti kroz projekte KA1 do kraja  2022. godine

Ukupno 204 realizirane mobilnosti:
98 dolazna mobilnost:  83 mobilnosti osoblja: 32 STT i  51 STA  te 15 studentskih mobilnosti: 8 SMS i 7 SMP
106 odlaznih mobilnosti:  91 mobilnosti osoblja: 52 STT i 39 STA te 15 studentskih mobilnosti: 2 SMS i 13 SMP

 

Implemented mobilities by Erasmus+ KA1 until the end of 2022.

Implemented 204 mobilities:

98 incoming mobilities:  83 staff mobilities: 32 STT i 51 STA; 10 student mobilities: 8 SMS i 7 SMP
106 outgoing mobilities:  91 staff mobilities: 52 STT i 39 STA; 15 student mobilities: 2 SMS i 13 SMP