Objavljeno: 09.11.2021.

Uključivanje Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru u Erasmus+ program započelo je u prosincu 2013. Kada je Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru dodijeljena je Erasmus povelja za visoko obrazovanje (263513-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020.

Od tada u programu međunarodne mobilnosti za pojedince mogu  sudjelovati svi redovni i izvanredni studenti, kao i zaposleno nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem raspisanih natječaja.

  1. godine primanjem nove ECHE povelje Veleučilište je osiguralo nastavak sudjelovanja u programu Erasmus+,  te tako omogućilo nastavak provedbe internacionalizacije obrazovanja na Veleučilištu u novom programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine.

 

2021 College of Applied Sciences „Lavoslav Ružička“ in Vukovar was awarded an NEW Erasmus Charter for Higher Education for period 2021-2027.

This gave our students and staff opportunity to participate in the European exchange and to experience the education and practical training at Universities and Institutions abroad and the continued internationalization of education.

 

Opći  dokumenti/General documents:

NEW ECHE CHART 2021-2027

Erasmus Policy Statement

 

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja unutar Erasmus+ programa

Regulations on international mobility of students, teaching and nonteaching staff under the Erasmus+ programme

 

Vodič programa Erasmus+ 

Erasmus+ Programme Guide

ECTS – user guide

ECTS – vodič

Smjernice razvoja internacionalizacije Veleučilišta za razdoblje 2020-2021

Rezultati Erasmus+ projekata/ Erasmus+ Outcomes:

I. Provedeni projekti/ Implemented projects:

Projekt 2014-1-HR01-KA103-000318

Projekt 2015-1-HR01-KA103-012941

Projekt 2016-1-HR01-KA103-0121892

Projekt 2017-1-HR01-KA103-034996

Projekt 2017-1-HR01-KA107-035067  

Projekt 2018-1-HR01-KA103-047218

Projekt 2018-1-HR01-KA107-047219

Konzorcij  2018-1-HR01-KA108 – projekt 2018-1-HR01-KA103-047094  – VEVU as partner HEI

Konzorcij  2019-HR01-KA108 – projekt 2019-1-HR01-KA103-060512 – as partner HEI

 

II. Međunarodni Erasmus+ sporazumi / International Erasmus+ agreements

Sklopljeno 23 Inter-institucijskih sporazuma s programskim zemljama
Sklopljena 8 Inter-institucijska sporazuma s partnerskim zemljama

23 Inter-institutional Agreements with HEI from programme countries
8 Inter-institutional Agreements with HEI from partner countries

III. Realizirane mobilnosti kroz projekte KA1 do kraja listopada 2021 godine/Implemented mobilities by Erasmus+ KA1 until the end of October 2021

Ukupno 152 realizirane mobilnosti:
77 dolazna mobilnost:  67 mobilnosti osoblja: 28 STT i 39 STA  te 10 studentskih mobilnosti: 7 SMS i 3 SMP
75 odlaznih mobilnosti:  63 mobilnosti osoblja: 36 STT i 27 STA te 12 studentskih mobilnosti: 2 SMS i 10 SMP

Implemented 152 mobilities:

77 incoming mobilities:  67 staff mobilities: 28 STT i 39 STA; 10 student mobilities: 7 SMS i 3 SMP
75 outgoing mobilities:  63 staff mobilities: 36 STT i 27 STA; 12 student mobilities: 2 SMS i 10 SMP

 

IV. Aktualni projekti / Active projects

Projekti u tijeku/ Project in progress:

Projekt 2019-1-HR01-KA103-060515

Projekt 2019-1- HR01-KA107-060536

Projekt 2020-1-HR01-KA103-077095

Projekt 2020-1-HR01-KA107-077461

Projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000008131

Partneri na projektima / VEVU as Partner on projects:

Konzorcij  2020- HR01-KA108 – projekt 2020-1-HR01-KA103-077161

Projekt strateškog partnerstva – KA204 – Projekt STTeh