Objavljeno: 05.06.2023.

Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“ održana je 1. i 2. lipnja 2023. godine na Otočkim Virovima, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Konferencija je održana u suradnji Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Veleučilišta u Šibeniku te Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Istarskog Veleučilišta, Sveučilišta BEDER iz Albanije,  Državne škole za javnu upravu i Central and Eastern European Association for Public Administration. Medijski pokrovitelj i ove godine bio je Novi informator d.o.o..

Središnja tema Konferencije, „Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi“, okupila je brojne stručnjake i znanstvenike iz zemlje i inozemstva koji su u svojim izlaganjima i radovima promišljali o razvoju, motivaciji i upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru, a s konačnim ciljem poboljšanja usluge javne uprave.

Prvog dana Konferencije održana su pozvana predavanja prof. Joanne Wegner, dr. hab, sutkinje Visokog upravnog suda, sa Sveučilišta Lodz u Poljskoj,  prof. dr. sc. Daria Đerđe s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te doc. dr. sc. Edine Šehrić s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Drugog dana konferencije uslijedilo je izlaganje 42 recenzirana rada autora iz šest različitih zemalja čime su obuhvaćene sve tematske cjeline ovogodišnje Konferencije.

Izloženi radovi dostupni su u Zborniku radova objavljenom na dan Konferencije:

https://www.vevu.hr/zbornik-radova-sa-13-medunarodne-konferencije-razvoj-javne-uprave/

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem doprinijeli uspješnom održavanju Konferencije i sve Vas pozivamo na iduću, 14. Međunarodnu konferenciju „Razvoj javne uprave“.