Objavljeno: 31.05.2023.

ZBORNIK RADOVA 13. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA RAZVOJ JAVNE UPRAVE

CONFERENCE PROCEEDINGS 13th INTERNATIONAL CONFERENCE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION

organizator: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru / Veleučilište u Šibeniku

nakladnik: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

urednici: doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud. / doc. dr. sc. Sanja Gongeta, prof. struč. stud. / doc. dr. sc. Slobodan Stojanović , prof. struč. stud.

tehnički urednik: doc. dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. struč. stud.

naslovnica: Grafički obrt „Borovo Graf“ Vukovar

ISBN: 978-953-7734-49-7

Zbornik RJU 2023