Sadržaj kolegija:

 1. Povijest Europske unije  – nastanak i razvoj Europske unije
 2. Izvori prava Europske unije
 3. Temeljna načela funkcioniranja Europske unije
 4. Institucije Europske unije; organizacija i nadležnosti
 5. Zajedničke politike Europske unije
 6. Europska unija i ljudska prava
 7. Politika proširenja Europske unije
 8. Proces prilagodbe javne uprave i pregovaranje za članstvo
 9. Obveze zemlje članice Europske unije i javna uprava
 10. Europeizacija nacionalnih uprava i europsko upravljanje
 11. Jedinstveni europski prostor – harmonizacija nacionalnih prava
 12. Obveza usklađivanja nacionalnog prava s pravom Europske unije

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Koprić I. (ur.), Javna uprava. Nastavni materijali, Društveno veleučilište u Zagrebu-Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2006.
 2. Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G., Europski upravni prostor, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2012.

Dopunska literatura:

 1. Ćapeta, T. i Rodin, S., Osnove prava EU, Narodne novine, Zagreb 2011.
 2. Hartley, Trevor C., Temelji prava Europske zajednice, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2004.

Ciljevi kolegija:

Kroz predmet Osnove prava Europske unije studenti će se upoznati s povijesnim nastankom i organizacijom Europske unije. Studentima će biti prezentirana temeljna načela funkcioniranja Europske unije, a koja će osposobiti studente za kritičko prosuđivanje postupanja institucija Europske unije. Naglasak će biti na europskom upravnom prostoru kao skupu standarda i načela kojima se želi približiti javne uprave svih članica Europske unije i onih država koje su na putu da to postanu. Kolegij je povezan s drugim kolegijima koji se bave materijom upravnog prava.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.