Sadržaj kolegija:

-Povijest Europske unije
-Temeljna načela funkcioniranja EU
-Tijela EU, organizacija i nadležnost
-Zajedničke politike EU
-Proces prilagodbe javne uprave i pregovaranje za članstvo
-Obveze zemlje članice EU i javna uprava
-Europeizacija nacionalnih uprava i europsko upravljanje

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Koprić I. (ur.), Javna uprava. Nastavni materijali, Društveno veleučilište u Zagrebu-Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2006.
2.Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G., Europski upravni prostor, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2012.
3.Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, pročišćeni tekst (NN 120/11), NN 23/13, 19/15.
Dopunska literatura:
1.Ćapeta, T. i Rodin, S., Osnove prava EU, Narodne novine, Zagreb 2011.

Ciljevi kolegija:

Usvajanje znanja o povijesnom razvoju i sadašnjem funkcioniranju Europske unije, postupku prilagodbe javne uprave za državu koja želi postati članica EU u pretpristupnom razdoblju te obveze države članice EU glede funkcioniranja javne uprave odnosno stjecanje znanja o europskom procesu integriranja. Usvajanje osnovnih znanja o razvoju upravnih sustava, javnoj upravi kao složenoj organizaciji i instituciji, reformama javne uprave te znanja o upravljanju ljudskim potencijalima.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: