Predmet: U204 Osnove prava Europske unije

Autor: Šego Marijana - 30.11.2020.

Online ispit održati će se na platformi MS Teamsa na poveznici

Click here to join the meeting