Predmet: U205 Hrvatska javna uprava i Europska unija

Autor: Šego Marijana - 30.11.2020.

Online ispit održati će se na platformi MS Teamsa na poveznici

Click here to join the meeting