Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. O političkoj ekonomiji
 3. Granica proizvodnih mogućnosti
 4. Proizvodne snage
 5. Ekonomski proces (Proizvodnja)
 6. Ekonomski proces (Raspodjela)
 7. Ekonomski proces (Razmjena, Potrošnja)
 8. Ljudski faktor
 9. Tehnološki napredak
 10. Poduzetništvo
 11. Organizacija i djelovanje poduzeća
 12. Mjerenje rezultata privređivanja
 13. Nova ekonomija

Popis literature:

Obvezna litaratura:

 1. Vranjican, S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu,Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 1. Sisimondi, J. C. L. Simonde de (2011) Politička ekonomija, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb
 2. Lunaček, V. (1996) Povijest ekonomskih doktrina, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb

Ciljevi kolegija:

Studenti će kroz Političku ekonomiju savladati položaj i ulogu temeljne ekonomsko-teorijske vrijednosti u okviru društvenih znanosti te njezine veza s drugim predmetima studija i doprinos za daljnje pravno obrazovanje.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.