Sadržaj kolegija:

– Ekonomski proces i ekonomska znanost
– Pristup društvenom materijalnom životu
– Predmet znanstvenog proučavanja
– Jezik ekonomske znanosti
– Ekonomija, pravo i ekologija
– Istraživanje i izlaganje problema
– Kritičko propitivanje stvarnosti
– Rast i razvoj ekonomije
– Znanstveno predviđanje sutrašnjice
– Uvjeti i okviri predviđanja
– Dvojaki karakter predviđanja
– Vlasništvo i posjed dobara
– Problemi gospodarstvenog organiziranja
– Ekonomska djelatnost društva
– Troškovi i učinci poslovanja
– Istraživanje ekonomijskih procesa
– Materijalizam i materijalistički determinizam
– Društveno ekonomijska formacija
– Klasna i besklasna zajednica
– Kolektivistički način proizvodnje
– Čovječanstvo na povijesnom raskrižju
– Mjerenje rezultata privređivanja
– Reprodukcija kapitala i reprodukcija društvenih odnosa
– Raspodjela
– Razmjena
– Potrošnja

Popis literature:

Obvezna litaratura:

1.Vranjican, S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu,Zagreb, 2007.
2.Dragičević A., Vranjican S, Politička ekonomija I. i II., Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
1.Lunaček, V.: Povijest ekonomskih doktrina, Zagreb, 1996. 2. Bosanac, N.: Slavonski pogled unaprijed, 2003.

Ciljevi kolegija:

Opća i posebna znanja koja se stječu na Političkoj ekonomiji i njezina veza s drugim predmetima studija te doprinos za daljnje pravno obrazovanje. Ovdje se ne gubi iz vida da je oblikovanje izobrazbe studenata (i) kroz Političku ekonomiju, koja sadržajno definira položaj i ulogu temeljne ekonomsko-teorijske vrijednosti, nezamjenjivo u obrazovanju pravnika.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials:

Ishodi učenja Politička ekonomija Politička ekonomija_ishodi učenja_2021