Predmet: U103 Politička ekonomija

Autor: Borzan Željka - 19.10.2021.

Poštovane/i,

u skladu s poštivanjem epidemioloških mjera nastava za izvanredne studente odvijat će se u grupama na način da studenti od A do Kov* dođu na nastavu fizički dok studenti od Kra* do Z slušaju predavanje preko Teamsa na sljedećem linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aADKMfrf92HXfv3Ac7Y9CHEFGit04Y04n5nxAUh8Icts1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2db008-864a-42fa-8330-015c3227e573&tenantId=fb211fb3-5222-47e0-ac63-e14f7c0a28a4

Na sljedećim predavanjima grupe će se izmjenjivati.

dr. sc. Željka Borzan, v. pred.