Sadržaj kolegija:

1. Pojam, značenje, svrha, položaj i ciljevi nabave i menadžment nabave u poduzeću. 2. Odlučivanje u nabavi. 3. Menadžment troškova nabave. 4. Rukovođenje u nabavi i kadrovi nabave. 5. Politika nabave i strategije izvora opskrbe. Povezivanje u nabavi. Opskrbni lanac (SCM). 6. Operativno planiranje nabave. 7. Organizacija nabave i operativno poslovanje nabave. Računalski sustav organizacije i djelovanje nabavnog poslovanja. 8. Kontroling nabave. 9. Strategija nabave.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Ferišak. V. (2002) Nabava: politika, strategija, organizacija, management, Vlastito izdanje, Zagreb.
2.Ružić, D.; Tomčić. Z.; Turkalj, Ž.(2002) Razmjenski odnosi u marketingu – organizacija i provedba, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
3.Ružić, D. (2003) e – marketing, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

Izborna literatura:

1.Karpati, T.; Ružić, D. (1999) Razmjenski odnosi u marketingu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
2.Ružić, D. (2000) Marketinške mogućnosti Interneta, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.

Ciljevi kolegija:

Ovladavanje teorijskim i praktičkim znanjima iz područja nabavnoga poslovanja poslovnih subjekata u suvremenim tržišnim uvjetima. Osobiti je naglasak na aktualnim trendovima korištenja suvremene informatičke tehnologije.

Polaganje ispita:

Usmeni ispit.