Predmet: T304 Nabavno poslovanje

Autor: Mrvica Mađarac Sandra - 29.10.2020.

Poveznica za online predavanje

 

(Preporučujemo studentima da instaliraju aplikaciju MS Teams na svoje računalo. tj. da se poveznica ne pokreće iz preglednika.)

 

 

Prijava na MS Teams vrši se s AAI e-identitetom.