Sadržaj kolegija:

 1. Informacijska tehnologija u poslovanju. Definicije i sadržaj. Kratka povijest i trendovi razvoja i informacijske tehn Informacijska tehnologija kao strateški resurs.
 2. Računalni Podaci i informacije. Komponente i podsustavi računalnog sustava. Hardver. Softver. Ljudi. Organizacija. Komunikacija. Tipovi računalnih sustava.
 3. Računalne mreže i mobilni uređaji. Udaljeno spajanje različitih poslovnih lokacija, vrste mreža i strukture.
 4. Računalna infrastruktura, OSI mrežni model, IP adrese, IOT i senzorno umrežavanje uređaja.
 5. Model računalnog sustava i povijesni razvoj. Von Neumannov model računalnog sustava. Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije. Poslužiteljsko i klijentsko okruženje. Algoritam i osnove rada softvera.
 6. Sistemski softver. Operacijski sustavi. Pomoćni i uslužni programi.
 7. Informacijsko komunikacijska tehnologija u poslovanju. Posao u oblaku, prednosti i nedostatci.
 8. Kompresija i kriptiranje podataka u prijen Izgradnja računalnih mreža.
 9. Rješenja otvorenog koda (open source), licenciranja i važnost legalnog softvera u poslovanju. Troškovi informacijsko komunikacijske tehnologije.
 10. Informacijski sustavi. Organizacija i upravljanje podacima. Datoteke. Baze podataka.
 11. Mrežna (web) rješenja, stranice i aplikacije. Progresivne web aplikacije, SEO elementi, Google alati za uspješno funkcioniranje mrežnog rješenja.
 12. HTML opisno programiranje i web jezici. Način funkcioniranja interneta.
 13. Internet i vrste elektroničkog poslovan
 14. Blockchain i primjena u poslovnoj praksi.
 15. Sigurnosni aspekti korištenja IKT.

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Puvača, M.: Bilješke/handouti s predavanja na predmetu Poslovna informatika

Dopunska literatura:

 1. Pardillo, J.C. (2019). Business Informatics
 2. Mesarić, J., Dukić, B., Zekić-Sušac, M. (2010). Alati za uredsko poslovanje. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku
 3. Web izvori koji će biti dani uz svako predavanje.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je usvojiti osnovna znanja o informacijskoj tehnologiji (IT) i naučiti osnovne vještine poslovne uporabe računala, a u svrhu stvaranja temelja za stjecanje specijaliziranih znanja potrebnih za upravljanje informacijama u poslovanju. Kao dodatni cilj postavljeno je razumijevanje dinamike kojom se tehnologija razvija te na koji način direktno i indirektno utječe na poslovanje, život, ali i društvo u cijelosti.

Polaganje ispita:

Pismeni ispit uz računalo i usmeni ispit.