Predmet: T104 Poslovna informatika

Autor: Milan Puvača - 11.11.2021.

Cijenjene studentice i studenti,

shodno rasporedu za izvanredne studente, a uvažavajući epidemiološku situaciju za predstojeće predavanje iz Poslovne informatike ovo su grupe prema prezimenima.

1 grupa: od slova A do slova L,
2 grupa: od slova M do slova Ž.

Poveznica