Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Postotni račun
 3. Pravilo trojno
 4. Verižni račun
 5. Račun diobe
 6. Račun smjese
 7. Račun deviza
 8. Jednostavni kamatni račun
 9. Potrošački kredit
 10. Složeni kamatni račun
 11. Prenumerando i postnumerando
 12. Zajam
 13. Konverzija zajma

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Crnjac, M. (2001.) Matematika za ekonomiste (skripta). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.
2. Relić, B. (2002.) Gospodarska matematika, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih radnika.
3. Relić, B. (1996.) Financijske tablice. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.
Izborna literatura:
1. Jukić, D. i Scitovski, R. (1998.) Matematika 1 (skripta). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku i Elektrotehnički fakultet u Osijeku.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznati studente  s  temeljnim matematičkim metodama i postupcima neophodnim za različite primjene u ekonomiji. Studente će se poticati na razvijanje sposobnosti logičkog zaključivanja i analitičkog razmišljanja pri rješavanju problemskih zadataka te preciznosti u računanju i iskazivanju matematičkih činjenica. Studenti će steći znanja i vještine primjene osnovnih matematičkih metoda u ekonomiji, interpretacije dobivenih rezultata te donošenja ispravne poslovne odluke

Polaganje ispita:

Kolokvij, usmeni i pismeni ispit.