Predmet: T102 Gospodarska matematika

Autor: Suzana Bingulac Beretin - 30.10.2023.

Termin prvoga kolokvija iz kolegija Statistika za izvanredne studente održat će se 31. listopada 2023. godine u 16:00 sati na Veleučilištu.