Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Povijest sportske prehrane
 3. Anatomija probavnog sustava i probava hrane i tekućine
 4. Hranjive tvari
 5. Planiranje obroka
 6. Strategija hidratacije
 7. Preporuke za unos proteina i ugljikohidrata (g/kg) ovisno o vrsti tjelesne aktivnosti
 8. Preporuke za povećanje odnosno smanjenje tjelesne mase i udjela masnog tkiva
 9. Dodatci prehrani
 10. Prehrana za sportove koji se izvode u ekstremnim klimatskim uvjetima
 11. Poremećaji u prehrani
 12. Prikaz jelovnika

Popis literature:

Obavezna literatura:

 1. Zvonimir Šatalić, Maroje Sorić, Marjeta Mišigoj-Duraković Sportska prehrana Zagreb: Znanje, 2006
 2. Benardot, D. Advenced Sport Nutritition.  Human kinetiks Healthline, 2006

Dopunska literatura:

 1. Benardot, D. Nutrition For Serious Athletes: An Advanced Guide to Foods, Fluids, and Supplements for Training and Performance. Champaign Ill: Human Kinetics, 2000.
 2. Clark N.: Sportska prehrana, Robert Schwarz „Gopal” d.o.o. Zagreb, 2000.

Ciljevi kolegija:

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s znanjima iz područja sportske prehrane, s naglaskom na poboljšanje sportske izvedbe i fitnes razine, vrste hrane i prehrambene potrebe za određene sportske vrste i određene skupine (npr. djece, vrhunskih sportaša, sportašica) Studentima će se pojasniti značaj  procijene nutritivnog  statusa sportaša.

Polaganje ispita:

Pohađanje nastave, ocjena seminarskog rada i ocjena pismenog ispita.

Nositelj kolegija:

Pejić Dražen, mag. cin., v. pred.

Izvođač kolegija:

Pejić Dražen, mag. cin., v. pred.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja