Sadržaj kolegija:

1.Povijest sportske prehrane.
2.Anatomija probavnog sustava i probava hrane i tekućine.
3.Hranjive tvari.
4.Planiranje obroka.
5.Strategija hidratacije.
6.Preporuke za unos proteina i ugljikohidrata (g/kg) ovisno o vrsti tjelesne aktivnosti.
7.Preporuke za povećanje odnosno smanjenje tjelesne mase i udjela masnog tkiva.
8.Dodatci prehrani.
9.Prehrana za sportove koji se izvode u ekstremnim klimatskim uvjetima.
10.Poremećaji u prehrani.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Zvonimir Šatalić, Maroje Sorić, Marjeta Mišigoj-Duraković Sportska prehrana Zagreb : Znanje, 2006.
2.Benardot, D. Advenced Sport Nutritition.  Human kinetiks Healthline, 2006.
Dopunska literatura:
1.Benardot, D. Nutrition For Serious Athletes: An Advanced Guide to Foods, Fluids, and Supplements for Training and Performance. Champaign Ill: Human Kinetics, 2000.
2.Clark N.: Sportska prehrana, Robert Schwarz „Gopal” d.o.o. Zagreb, 2000.

Ciljevi kolegija:

Cilj ovog predmeta je pružiti studentima znanje o prehrani osobito za poboljšanje sportske izvedbe i fitnes razine, vrste hrane i prehrambene potrebe za određene sportske vrste i određene skupine (npr. djece, vrhunskih sportaša, sportašica). Cilj je pružiti studentima znanje o tome kako procijeniti nutritivni status sportaša.

Polaganje ispita:

Pohađanje nastave, ocjena seminarskog rada i ocjena pismenog ispita.

Nositelj kolegija:

Pejić Dražen, mag. cin., v. pred.

Izvođač kolegija:

Pejić Dražen, mag. cin., v. pred.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti