Predmet: 163181 Prehrana u sportu, rekreaciji i wellness-u

Autor: Aleksijević Agneza - 13.06.2021.

Poštovane i drage kolege / kolegice, studenti / studentice ovim putem se želim zahvaliti na izvrsnoj suradnji u 2020/2021. godini.