Sadržaj kolegija:

 1. Osnovni elementi  fizioterapijske  procjene  prije  započinjanja programa tjelesnog  vježbanja
 2. Informacije o  zdravstvenom statusu  i  procjena  rizičnih  čimbenika
 3. Fizičke komponente pregleda
 4. Testiranje razina  zdravstvene  forme
 5. Interpretacija rezultata fizioterapijske  procjene
 6. Značajke sportaša  s posebnim  potrebama
 7. Primjena vještina  prvog  pregleda
 8. Mehanika i klasifikacija sportskih ozljeda, topografija ozljeda
 9. Pregled na  terenu
 10. Fizioterapijska evaluacija  sportaša  s akutnom  ozljedom
 11. Funkcionalni  status  ozlijeđenog  sportaša
 12. Dokumentiranje pregleda
 13. Prepoznavanje ozljeda  gornjeg ekstremiteta,  prepoznavanje  ozljeda  donjeg  ekstremiteta
 14. Prepoznavanje ozljeda glave i vrata, kralježnice i prsnog koša

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Student će se koristiti literaturom i internom dokumentacijom sukladno uputama mentora u ustanovi u kojoj obavlja kliničku praksu.

Dopunska literatura:

 1. Student se upućuje koristiti specijalizirane stručne časopise, knjige, web stranice i sl.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je potaknuti studente na sustavno obuhvaćanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa iz oblasti primijenjene fizioterapije odnosno fizikalnog pregleda, sukladno potrebama korisnika. Specifični cilj predmeta je da studenti usvoje praktična znanja i kliničke vještine iz područja primijenjene fizioterapije – fizikalni pregled

Polaganje ispita:

Student je obavezan dolaziti na vježbe. Nakon toga student može pristupiti završnom pisanom ispitu. Nakon položenog pisanog završnog ispita student može pristupiti usmenom ispitu.