Sadržaj kolegija:

Osnovni elementi fizioterapijske procjene prije započinjanja programa tjelesnog vježbanja, informacije o zdravstvenom statusu i procjena rizičnih čimbenika, fizičke komponente pregleda, testiranje razina zdravstvene forme, Interpretacije rezultata fizioterapijske procjene, značajke sportaša s posebnim potrebama, primjena vještina prvog pregleda, mehanika i klasifikacija sportskih ozljeda, topografija ozljeda, pregled na terenu, fizioterapijska evaluacija sportaša s akutnom ozljedom, funkcionalni status ozlijeđenog sportaša, dokumentiranje pregleda, prepoznavanje ozljeda gornjeg ekstremiteta, prepoznavanje ozljeda donjeg ekstremiteta, prepoznavanje ozljeda glave i vrata, kralježnice i prsnog koša.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Uremović, M., Davila S. i suradnici (2018). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.
2.Hrvatska komora fizioterapeuta (2011.). Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji. Zagreb: Hrvatska komora fizioterapeuta.

Dopunska literatura:
1.Ćurković B i sur. (2004): Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Medicinska naklada. Zagreb, 2004.
2.Hillman  SK  (2012). Core Concepts in Athletic Training and Therapy. Champaign, HK.
3.Kisner, C., Allen Colby, L., Borstad, J. (2017.). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.
4.Mišigoj Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Grafos, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
5.Rolf, C. (2007). The sports injuries handbook: Diagnosis and Management. London: A & C Black Publishers Ltd.

Ciljevi kolegija:

Usvajanje praktičnih znanja i kliničkih vještina iz oblasti primijenjene fizioterapije – fizikalni pregled.

Polaganje ispita:

Student je obavezan dolaziti na vježbe. Nakon toga student može pristupiti završnom pisanom ispitu. Nakon položenog pisanog završnog ispita student može pristupiti usmenom ispitu.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: