Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Ozljede lokomotornog aparata (mišića, kostiju, ligamenata, tetiva)
 3. Mehanizam i etiologija ozljeda
 4. Sportska i zaštitna oprema
 5. Principi liječenja i tretmana za gornji dio tijela: rame i nadlaktica; lakat; podlaktica, ručni zglob i šaka; leđa; glava i trup
 6. Principi liječenja i tretmana za donje ekstremitete: prepone i natkoljenice; potkoljenice; članak; stopalo
 7. Principi tretmana različitih dobnih skupina uključujući djecu i adolescenate
 8. Ekstremna okruženja
 9. Specijalne aktivnosti
 10. Glavni čimbenici rizika
 11. Trening i vježbanje
 12. Rehabilitacija

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Uremović, M., Davila, S. (2018.). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.
 2. Higgins R, Brukner P, English B (2009): Osnove sportske medicine, Beograd: Data status Beograd.

Dopunska literatura:

 1. Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., PcCrorry, P., Bahr, R., Khan, K. (2016.). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine: Injuries, Volume 1, 5th Edition. Sydney: McGraw-Hill Education (Australia)
 2. Walker Bred (2007): The Anatomy of Sports Injuries; Berkeley:North Attlantic Books
 3. Joyce, D., Lewindon, D. (2016.). Sports Injury Prevention and Rehabilitation. London: Routledge

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta  je da student stekne znanja i vještine odabrati fizioterapijske postupke i metode ovisno o mehanizmu, etiologiji i vrsti ozljede lokomotornog sustava kao i o specifičnostima rehabilitacije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će moći argumentirati važnost provođenja istraživanja u radu fizioterapeuta kod specifičnih skupina i sportaša različite dobi, spola i sposobnosti i uvođenja inovativne prakse utemeljene na dokazima.

Polaganje ispita:

Student je tijekom semestra obvezan napisati i izložiti seminarski rad na zadanu temu. Također, obvezan je samostalno dizajnirati plan terapijskih vježbi na zadanu temu te ga praktično izložiti na nastavi vježbi. Ove dvije aktivnosti donose 50% završne ocjene. Pismeni ispit donosi 25% udjela u završnoj ocjeni, a moguće ga je polagati nakon obavljenog seminarskog i praktičnog zadatka. Usmeni ispit donosi 25% udjela u završnoj ocjeni, a moguće mu je pristupiti nakon uspješno položenog pismenog ispita. Ocjena usmenog ispita ovisit će i o aktivnom sudjelovanju studenata na nastavi.