Sadržaj kolegija:

Osnovni principi; Ozljede lokomotornog aparata (mišića, kostiju, ligamenata, tetiva); Mehanizam i etiologija ozljeda; Sportska i zaštitna oprema; Principi tretmana: rame i nadlaktica; lakat; podlaktica, ručni zglob i šaka; leđa; prepone i natkoljenice; potkoljenice; članak; stopalo; glava i trup. Principi tretmana djece i adolescenata. Ekstremna okruženja. Specijalne aktivnosti. Glavni čimbenici rizika. Trening i vježbanje. Rehabilitacija.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Uremović, M., Davila, S. (2018.). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.
Dopunska literatura:
1.Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., PcCrorry, P., Bahr, R., Khan, K. (2016.). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine: Injuries, Volume 1, 5th Edition. Sydney: McGraw-Hill Education (Australia)
2.Joyce, D., Lewindon, D. (2016.). Sports Injury Prevention and Rehabilitation. London: Routledge.

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi kolegija

Opći cilj kolegija je usvojiti znanja o etiologiji i vrstama ozljeda lokomotornog sustava kao i o specifičnostima rehabilitacije s naglaskom na terapijsko vježbanje. Stečena znanja i vještine omogućit će studentu prepoznati nedostatke lokomotornog sustava i na temelju njih isplanirati terapijsko vježbanje sukladno indikacijama i potrebama korisnika fizioterapije.

Specifični ciljevi kolegija

Specifični ciljevi kolegija su detaljno upoznati i procijeniti funkcije motoričkog sustava, opće i specijalne principe propisivanja terapijskog vježbanja, mehanizam i etiologiju ozljeda lokomotornog sustava te metode rada i evaluiranja učinka terapijskih vježbi kod karakterističnih ozljeda lokomotornog sustava i sukladno dobi i potrebama korisnika fizioterapije. Cilj kolegija je razviti sposobnosti za samostalno planiranje i programiranje terapijskog vježbanja kao sastavnog dijela programa rehabilitacije, praćenje programa oporavka ispitanika i povratak korisnika fizioterapije u stanje prije nastanka ozljede u najkraćem mogućem roku. Nadalje, cilj je i usvajanje znanja i vještina potrebnih za provođenje fizioterapijskog procesa kod specifičnih skupina sportaša i rekreativaca različite dobi, spola i sposobnosti.

Polaganje ispita:

Student je tijekom semestra obvezan napisati i izložiti seminarski rad na zadanu temu. Također, obvezan je samostalno dizajnirati plan terapijskih vježbi na zadanu temu te ga praktično izložiti na nastavi vježbi. Ove dvije aktivnosti donose 50% završne ocjene. Pismeni ispit donosi 25% udjela u završnoj ocjeni, a moguće ga je polagati nakon obavljenog seminarskog i praktičnog zadatka. Usmeni ispit donosi 25% udjela u završnoj ocjeni, a moguće mu je pristupiti nakon uspješno položenog pismenog ispita. Ocjena usmenog ispita ovisit će i o aktivnom sudjelovanju studenata na nastavi.