Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Struktura i funkcija mišićnog, neuromišićnog, cirkulacijskog i respiratornog sustava tijekom kondicijskog treninga
 3. Bioenergetika treninga posebnih grupa
 4. Endokrini odgovori na trening jakosti kod oboljelih osoba
 5. Adaptacije na anaerobni kondicijski trening
 6. Specifične prilagodbe na aerobni kondicijski trening
 7. Zagrijavanje i istezanje
 8. Trening jakosti i tehnike kod oboljele populacije
 9. Pliometrijski trening kod osteporoze i sarkopenije
 10. Periodizacija kondicioniranja posebnih skupina
 11. Rehabilitacija i rekondicioniranje
 12. Kolokvij

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (2018). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Znanje.
 2. Jukić, I., Marković, G. (2010). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet
 3. Saltin, B., Boushel, R., Secher, N., Mitchell, J. (2000): Exercise and Circulation in Health & Disease, Champaign: HK.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznati  studenata s povezanošću sedentarnog načina života i povećane učestalosti kroničnih nezaraznih bolesti i potrebom za programiranim kondicioniranjem posebnih grupa oboljenja (koronarna bolest srca, pretilost i metabolički sindrom, dijabetes, osteoporoza). Razumijevanje principa i učinaka kondicijskog treninga na izabrane aspekte metabolizma kod bolesne populacije i uloga treninga aerobne sposobnosti i treninga jakosti na prevenciju i tretman navedenih oboljenja

Polaganje ispita:

Načini provjere znanja studenata:
–    Način provjere znanja tijekom nastave će sadržavati: izradu i prezentaciju seminarskog rada te aktivno sudjelovanje u rješavanju zadataka na vježbama
–    Način provjere znanja na završnom ispitu sastoji se od pismenog i usmenog ispita.
–    Tijekom semestra svaki student mora izraditi i prezentirati jedan seminarski rad te redovito rješavati zadatke predviđene planom i programom u okviru vježbi.
–    Napisani i izloženi seminarski rad predstavlja uvjet za izlazak na ispit.
–    Prezentacija seminara se javno izvodi na vježbama pred ostalim kolegama u trajanju od 10 – 15 minuta. Tema seminara je jedna od unaprijed ponuđenih.
–    Aktivnost na vježbama sastoji se od samostalnog rješavanja zadataka.
–    Od redovnih studenata se očekuje prisutnost na nastavi minimalno 70 %.

Konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:
Ukupan maksimalno ostvariv broj bodova je 100.
• 90 i više bodova  = 5 (izvrstan)
• 80 –  90 bodova   = 4 (vrlo dobar)
• 70 –  80 bodova   = 3 (dobar)
• 60 –  70 bodova   = 2 (dovoljan)
• Manje od 60 bodova = 1 (nedovoljan)