Predmet: 238627 Kondicijska priprema u medicinskim uvjetima

Autor: Trošt Bobić Tatjana - 08.04.2021.

Poštovani, prema rasporedu nastava iz predmeta Kondicijska priprema u medicinskim uvjetima nastavlja u petak 9.4.2021. u 8.00 sati.

Nastava će se odvijati na Teams platformi u pravom vremenu (on line real time), a link za pristup predavanju je uvijek isti:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade3277e2aba34333bdf1ccee3dd7efa3%40thread.tacv2/1617149720098?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7803f58-1fb3-4804-9642-090f6f2cf281%22%2c%22Oid%22%3a%22a35ca707-40aa-4841-aefb-d0af38c1d54b%22%7d

 

Ukoliko bi itko imao problema sa logiranjem molim Vas da me kontaktirate na mail tatjana.trost-bobic@kif.hr ili na telefon broj 0915454279.

 

Srdačno,

 

Tatjana Trošt Bobić