Sadržaj kolegija:

 1. Homeostaza i stabilno stanje – dinamička ravnoteža
 2. Osnove metabolizma vježbanja
 3. Vježbanje i kardiovaskularni sustav
 4. Respiratorni sustav i vježbanje
 5. Mišićna vlakna – struktura, kontrakciјa, tipizaciјa
 6. Živčano-mišićni aspekti pokreta
 7. Principi treninga i adaptaciјe
 8. Mehanizmi mišićnog zamora
 9. Fizička neaktivnost (detrening) i adaptaciјe
 10. Fizička aktivnost i čimbenici okoline
 11. Analiza tjelesne strukture i građe u sportu i vježbanju
 12. Funkcionalna testiranja u sportu i vježbanju
 13. Izvođenјe mjerenјa za određivanјe tjelesnih dimenziјa i strukture
 14. Terenski i laboratoriјski testovi aerobne i anaerobne sposobnosti
 15. Analiza metabolita krvi u programiranјu treninga
 16. Određivanјe vježbovnih opterećenјa izravnim i neizravnim metodama

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Kenney W Larry, Wilmore Jack H, Costill David L (2015): Physiology of Sport and Exercise, Champaign: HK.
 2. Davidović Cvetko E. (2021). Priručnik za vježbe iz fiziologije sporta i vježbanja za fizioterapeute. Veleučilište L. Ružička u Vukovaru.
 3. Ostojić, Sergej (2007): Osnovi fiziologije sporta: odabrana poglavlja, Novi Sad: TIMS.

Dopunska literatura:

 1. Matković B, Ružić L (2006). Fiziologija sporta i vježbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Guyton AC, Hall JE (2017). Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada.
 3. Grujić N. (2017). Fiziologija sporta. Novi Sad: Medicinski fakultet.

Ciljevi kolegija:

Stečena znanja i vještine omogućavaјu polaznicima da razumiju, unaprijede i poboljšaјu vježbovno postignuće amaterskih, rekreativnih i profesionalnih sudionika u vježbanju. Usvoјena znanja omogućavaјu praktičnu aplikaciјu fiziologiјe fizičkih aktivnosti u cilju praćenja adaptacijskih promjena ljudskog organizma  tijekom vježbanja, programiranja trenažnih opterećenja i postizanja naprednih vježbovnih izvedbi

Polaganje ispita:

Ocjena se formira prema rezultatima završnog ispita. Za pozitivnu ocjenu potrebno je na završnom ispitu imati minimalno 56% točnih odgovora.