Predmet: 238624 Fiziologija sporta i vježbanja

Autor: Davidović Cvetko Erna - 08.01.2021.

Seminarima možete pristupiti u slijedećim terminima:

15.01.2021. (Izv prof Dr sc Ana Stupin) s početkom u 9:00 h (seminarske teme 1-4):

 Click here to join the meeting

19.01.2021. (Dr sc Marko Stupin) s početkom u 12:00 (seminarske teme 5-8):

 Click here to join the meeting

20.01.2021. (Dr sc Zrinka Mihaljević) s početkom u 8:30 (seminarske teme 9-12):

 Click here to join the meeting

21.01.2021. (Dr sc Erna Davidović Cvetko) s početkom  u 16:00 (seminarske teme 13-15):

 Click here to join the meeting

Popis seminarskih tema postavljen je u e-kolegij na Merlinu.