Sadržaj kolegija:

Homeostaza i stabilno stanje – dinamička ravnoteža; Osnove metabolizma vježbanja; Vježbanje i kardiovaskularni sustav; Respiratorni sustav i vježbanje; Mišićna vlakna – struktura, kontrakcija, tipizacija; Živčano-mišićni aspekti pokreta; Principi treninga i adaptacije; Mehanizmi mišićnog zamora; Fizička neaktivnost (detrening) i adaptacije; Fizička aktivnost i čimbenici okoline; Analiza tjelesne strukture i građe u sportu i vježbanju; Funkcionalna testiranja u sportu i vježbanju; Izvođenje mjerenja za određivanje tjelesnih dimenzija i strukture; Terenski i laboratorijski testovi aerobne i anaerobne sposobnosti; Analiza metabolita krvi u programiranju treninga; određivanje vježbovnih opterećenja izravnim i neizravnim metodama.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Kenney W Larry, Wilmore Jack H, Costill David L (2015): Physiology of Sport and Exercise, Champaign: HK.

2. Ostojić, Sergej (2007): Osnovi fiziologije sporta: odabrana poglavlja, Novi Sad: TIMS.

3. Matković B, Ružić L (2006): Fiziologija sporta i vježbanja, Zagreb: KIF.

Dopunska literatura:

1. Guyton AC, Hall JE: Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada,2017.

Ciljevi kolegija:

Nastavni program omogućuje stjecanje osnovnih znanja o fiziološkim i biokemiјskim aspektima sporta i vježbanja. Stečena znanja i vještine omogućavaju polaznicima da razumiju, unaprijede i poboljšaju vježbovno postignuće amaterskih, rekreativnih i profesionalnih sudionika u vježbanju. Posebni zadaci odnose se na razumijevanje dinamičnosti homeostaze tijekom fizičke aktivnosti, energetiku mišićne aktivnosti, upotrebnu vrijednost praćenja promjena kardiorespiratornih parametara tijekom vježbanja, fiziološke trenažne principe, patofiziološke procese tijekom vježbanja, značaj i ulogu bioloških kontrolnih sustava tijekom aktivnosti. Usvojena znanja omogućavaju praktičnu aplikaciju fiziologije fizičkih aktivnosti u cilju praćenja adaptacijskih promjena ljudskog organizma tijekom vježbanja, programiranja trenažnih opterećenja i postizanja naprednih vježbovnih izvedbi.

Polaganje ispita:

Ocjena se formira prema rezultatima završnog ispita. Za pozitivnu ocjenu potrebno je na završnom ispitu imati minimalno 56% točnih odgovora.