Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Povijest fizioterapije u Republici Hrvatskoj i u svijetu
 3. Definicija fizioterapije
 4. Djelokrug rada fizioterapeuta
 5. Terminološke smjernice u fizioterapiji
 6. Fizioterapijski proces
 7. Razine organiziranja fizioterapije
 8. Timska suradnja u fizioterapiji
 9. Svjetska konfederacija za fizioterapiju (WCPT)
 10. Europska regija fizioterapije (ER-WCPT)
 11. Modeli timske suradnje fizioterapiji
 12. Fizioterapijski standardi
 13. Edukacija u fizioterapiji
 14. Strukovne udruge
 15. Istraživanja u fizioterapiji

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. HKF, Kliničke smjernice u fizioterapiji. Zagreb: 2011.
 2. Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, NN 120/08, na snazi od 25.10.2008. i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 100/18, na snazi od 01.01.2019.
 3. Grozdek, G. Što je fizioterapija? Vodič za korisnike i fizioterapeute. Zagreb: HZF, 2000.

Dopunska literatura:

 1. Časopis Physiotherapia Croatica (od 2008. god. do danas), izdavač Hrvatski zbor fizioterapeuta, Zagreb
 2. O’Sullivan, Susan B., Thomas J. Schmitz, and George Fulk. Physical rehabilitation. FA Davis, 2019.
 3. Web stranica Hrvatske komore fizioterapeuta https://www.hkf.hr/
 4. Web stranica Hrvatskog zbora fizioterapeuta http://www.hzf.hr/

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznati studenta s temeljnim pojmovima vezanim uz fizioterapiju i djelokrug rada fizioterapeuta. Student će biti upoznat s  oblicima timske suradnje i s udrugama fizioterapeuta u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Specifični cilj je da studenti steknu znanja i osposobe se za prepoznavanje i razvoj organizacijski jedinica u fizioterapiji.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.