Sadržaj kolegija:

1. Homeostaza; stanica i stanični procesi
2. Skeletni mišić
3. Metabolički procesi lokomotornog sustava s osvrtom na fizičku aktivnost
4. Kontrola motorike: povezanost funkcije živčanog sustava i mišićne aktivnosti
5. Srčani mišić
6. Srčano-žilni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost; arterijski tlak i kratkoročna i dugoročna kontrola arterijskog tlaka i tkivnog protoka
7. Uređaji za dozirano tjelesno opterećenje
8. Procjena funkcije srčano-žilnog sustava, mjerenje primitka kisika, procjena energetske potrošnje
9. Astrandov test
10. Patofiziologija; tanatologija
11. Regresivni procesi; progresivni procesi, degeneracija, nekroze, regeneracija, poremećaj metabolizma pigmenta
12. Lokomotorni sustav – patofiziološki mehanizmi
13. Poremećaji krvotoka; arterijska hipertenzija

Popis literature:

Obvezna literatura:

  1. Guyton, A. C., Hall, J.E.: Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2017. odabrana poglavlja
  2. Gamulin, S.: Patofiziologija: udžbenik za visoke zdravstvene škole Nakladnik: Medicinska naklada 12/2004 ISBN 9531762805
  3. Nastavni materijali za vježbe i predavanja

Dopunska literatura:

  1. Heimer, S. i sur.: Praktikum kineziološke fiziologije, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
  2. Heimer, S., Matković, B.: Kineziološka fiziologija. u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
  3. Thorofare (NJ). Clinical Exercise Pathophysiology for Physical Therapy: Examination, Testing, and Exercise Prescription for Movement-Related Disorders. Slack;  2015. ISBN  978-1-61711-645-2.  p. 589.

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente sa fiziološkim funkcijama zdravog organizma po sustavima, te razlikama funkcioniranja organizma nakon tjelesnih aktivnosti. Osposobiti studente da sudjeluju u procijeni fizioloških funkcija organizma, te planiranju primjene uređaja za dozirano tjelesno opterećenje.

Polaganje ispita:

Kolokvij po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.