Predmet: F105 Fiziologija s patofiziologijom I

Autor: Igor B. - 19.01.2022.

Nastava iz kolegija Fiziologija s patofiziologijom za izvanredne studente – grupa 1 i grupa 2 – u periodu od 20.1.2022 do kraja semestra kod predmetnog nastavnika Ivane Jukić sukladno rasporedu odvijati će se putem poveznice:

Click here to Join MS Teams meeting

Studenti se prijavljuju putem svog AAI e-identiteta.