Sadržaj kolegija:

Metabolički procesi lokomotornog sustava s osvrtom na mišićnu aktivnost. Povezanost funkcije živčanog sustava i mišićne aktivnosti. Srčano-žilni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Dišni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Probavni sustav, bubrežni sustav, sustav žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem. Fiziološke osnove i reakcije: umor i pretreniranost, prilagodba na vrućinu i hladnoću. Procjena u kineziološkoj fiziologiji. Uređaji za dozirano tjelesno opterećenje. Dinamometrija, celerimetrija, procjena fleksibilnosti, spirometrija, minutni volumen disanja, procjena funkcije srčano-žilnog sustava, mjerenje primitka kisika, procjena energetske potrošnje. Patofiziologija, Tanatologija, regresivni procesi; progresivni procesi, degeneracija, nekroze, regeneracija, poremećaj metabolizma pigmenta; poremećaji krvotoka; upale; mikrobiološke upale; neoplazme; imunologija i transplantacija; poremećaji tjelesnih tekućina; metabolizam i genetika. Temelj imunoloških procesa. Inflamacija i regeneracija stanice.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Guyton AC, Hall JE: Medicnska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada,2017.
2.Heimer, S. Matković, B.: Kineziološka fiziologija. u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
3.Gamulin S. Patofiziologija : udžbenik za visoke zdravstvene škole Nakladnik: Medicinska naklada 12/2004  ISBN 9531762805
4.Heimer, S. i sur.: Praktikum kineziološke fiziologije, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997

Dopunska literatura:
1.Debra Coglianese, editors. , editor  Thorofare (NJ). Clinical Exercise Pathophysiology for Physical Therapy: Examination, Testing, and Exercise Prescription for Movement-Related Disorders. Slack;  2015. ISBN  978-1-61711-645-2.  589. p., illustrated.

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente sa znanjima potrebnim za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Upoznati studente sa fiziološkim funkcijama zdravog organizma po sustavima, te razlikama funkcioniranja organizma nakon tjelesnih aktivnosti. Osposobiti studente da prepoznaju i procijene fiziološke reakcije organizma na umor, pretreniranost i druge izmijenjene fiziološke uvjete. Osposobiti studente da sudjeluju u procijeni fizioloških funkcija organizma, te planiranju primjene uređaja za dozirano tjelesno opterećenje. Upoznati studente sa temeljnim patološkim procesima u čovjekovom tijelu i njihovom vezom sa posebnim oblicima patologije.

Polaganje ispita:

Kolokvij po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: