Objavljeno: 10.05.2016.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru raspisuje produžetak 1. Dodatnog natječaja za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/obučavanja za akademsku godinu 2015./2016. u okviru programa Erasmus+ KA1 -103.

Rok za prijavu i predaju kompletne prijavne dokumentacije je najkasnije do 20. svibnja 2016. u 12:00.

Odluka-o produzenju-natjecaja-za-mobilnost-osoblja- 2015-2016-Erasmus+