Objavljeno: 01.05.2018.

Zbog toga Erasmus+  pruža dodatne potpore osobama u nepovoljnom položaju na način da nudi dodatnu financijsku potporu kako bi sudjelovali u mobilnosti te stekle vještine pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i tržištu rada.

Studenti s posebnim potrebama prijavljuju se Veleučilištu u okviru redovnih zadanih rokova za dodjelu financijske potpore, te ulaze u kvotu studenata odobrenu za mobilnosti. Međutim, studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore za uključivost  zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

U tu svrhu potrebno je dodatno se prijaviti Agenciji za dodjelu dodatne financijske potpore za studente nakon provedenih internih natječaja, kad su izabrani studenti s posebnim potrebama, a prije odlaska na mobilnost, koristeći poseban prijavni obrazac koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr).

Kao privitak obrascu prijavitelji (VEVU u suradnji s  studentom s posebnim potrebama) dužni su dostaviti Agenciji vjerodostojne dokumente o invaliditetu i stupnju tjelesnog oštećenja. Prilikom prijave studenata s posebnim potrebama također se trebaju navesti neki drugi izvori financiranja koje dobiva student/ ustanova s ciljem pokrivanja dodatnih troškova nastalih uslijed invaliditeta studenta (ukoliko postoje).

Dodatna financijska potpora dodjeljivat će se na temelju procjene troškova prijavitelja.

Prijavitelj je prilikom predaje završnog izvješća Agenciji dužan dostaviti originalne račune nastalih troškova koji su pokriveni iz dodatne financijske potpore.

Agencija će na temelju dostavljene dokumentacije odrediti konačan iznos financijske potpore za svaku osobu s posebnim potrebama pojedinačno i o tome izvijestiti Veleučilište.

Korisne informacije za osobe s posebnim potrebama možete pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici: http://www.heagnet.org.

Dodatne informacije uvijek se mogu dobiti u Erasmus uredu te e-mailom od Erasmus  koordinatora.

Više informacija o Erasmus+ programu možete također pronaći na likovima:

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/mobilnost-studenta/

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/strucna-praksa/

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/kutak-za-studente/erasmus-/

http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/kutak-za-studente/europass/

KUTAK ZA STUDENTE