Objavljeno: 02.07.2019.

Po povratku s inozemnog visokog učilišta/ organizacije studenti su dužni Erasmus koordinatoru Veleučilišta dostaviti kako slijedi:

 

1. Izjavu inozemne ustanove (Statement of the Host Insitution – date arrival/departure)   potvrda koju izdaje inozemna ustanova u kojoj se navodi točno razdoblje boravka na mobilnosti s potpisom i pečatom ovlaštene osobe s inozemne ustanove.

 

2.  Ovisno  o vrsti mobilnosti  ovjereni dio Sporazuma o učenju – tabela After mobility i sukladno vrsti mobilnosti:

a) Prijepis ocjena (Transcript of Records) (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti) odnosno potvrdu domaćeg ili stranog mentora o izradi završnog rada.

b) Potvrda o obavljenoj praksi (Traineeship Certificate) kojom poslodavac potvrđuje da je stručna praksa obavljena te da je student postigao odgovarajuće rezultate, dostavljaju ga studenti koji su bili na stručnoj praksi.

 

3. Ispunjen obrazac Zahtjev za priznavanje mobilnosti i isplatu preostalog dijela odobrene potpore.

 

4. Ostale dokumente na zahtjev visokog učilišta (Presliku police osiguranja/dokaza o putovanju i sl.), posebice kod dodatnih potpora ili situacija više sile.

 

Studenti su zatim dužni

5. Ispuniti Završno izvješće putem BENEFICIARY MODULE (link za pristupiti dolazi putem maila iz szstava od Europske komisije)  kako bi se Zahtjev za priznavanje predao u proceduru priznavanja.

6. Izvršiti druga procjena jezika u OLS+ mrežnoj jezičnoj potpori studenti su prema potrebi obvezni ispuniti online drugu procjenu jezika po završetku mobilnosti u OLS+ bazi te o tome obavijestiti Erasmus koordinatora.

Kako bi se sukladno odluci Erasmus Povjerenstva izvršila preostala uplata dodijeljene potpore korisniku i evidentiralo priznavanje ishoda s mobilnosti sukladno Sporazumu o učenju.